• (+48) 22 723 89 53 / 55
  • polman4444

Certyfikowani

wytwórcy zagraniczni

30 lat

doświadczenia

Wiodący dostawca

uszczelnień przemysłowych

Jakość

Podstawa

Najwyższa jakość

Certyfikaty serii ISO 9001

Certyfikowani wytwórcy

Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty serii ISO 9001.

Obok certyfikacji serii ISO nasi dostawcy posiadają także inne poświadczenia. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Urząd Dozoru Technicznego

Aprobaty techniczne

Leader Gasket posiada dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego do produkcji uszczelek metalowych. Wyroby te mogą być stosowane w urządzeniach ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu UDT.

Płyty na uszczelki Montero posiadają opublikowane w oficjalnych dokumentach współczynniki obliczeniowe do obliczeń kołnierzowych, co jest wymogiem dopuszczenia do stosowania w urządzeniach ciśnieniowych.

Atesty międzynarodowe

Atesty poszczególnych wyrobów

Poszczególne wyroby poddane zostały badaniom w szeregu czołowych europejskich i amerykańskich instytucjach badawczych i uzyskały ich aprobatę do specjalistycznych zastosowań.

Wyroby badane są zgodnie z procedurami zawartymi w najświeższych i najbardziej wymagających normach międzynarodowych.

Uzyskane aprobaty i certyfikaty podane są przy szczegółowych opisach poszczególnych wyrobów  w zakładce Produkty.

BHP

Bezpieczne dla człowieka

Nasze wyroby nie zawierają – uznanych za kancerogenne – włókien azbestowych i ceramicznych (glinokrzemianowych).

Nie wymagają specjalnych procedur transportu, rejestracji, magazynowania i usuwania.

Nie wymagają specjalnych procedur postępowania poza ogólnie przyjętymi zasadami BPH.

Szereg wyrobów z PTFE i ePTFE posiada aprobatę Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z żywnością.

Top