Izoluje i uszczelnia

Barlan® - tektura termoizolacyjna i na uszczelki gazowe

Tektury Barlan® posiadają doskonałe własności termoizolacyjne i elektroizolacyjne, wysoką ściśliwość, są odporne na ogień. Stosowane również jako materiał na uszczelki gazowe.

Łatwe do wycinania, wykrawania, obróbki mechanicznej, kształtowalne na mokro (w zależności od grubości i promienia skrętu).

Tektury nie zawierają włókien azbestowych i ceramicznych. Wykonane są z włókien mineralnych spełniających wymogi dyrektywy europejskiej  67/548/EEC w zakresie szkodliwości pyłów.

Zastosowanie: izolacja termiczna i elektryczna oraz uszczelnienie pieców metalurgicznych, szklarskich i odprężeniowych, kotłów, palników i innych urządzeń przemysłowych; wykładziny rynien spustowych ciekłych metali; ekrany osłonowe przed wypryskami ciekłego metalu i iskier; krążki na wałki transportowe w hutach metali i szkła; podstawki do odprężania wyrobów w hutach szkła; uszczelki do kominów, odprowadzania spalin i gazów poreakcyjnych oraz innych niskociśnieniowych gazoduktów.

Barlan® 850 PLUS Barlan® 1200 PLUS
Maksymalna temperatura pracy (C) 850 1100
Gęstość (g/cm3) 0,90 ±10% 0,95 ±10%
Zawartość składników organicznych 10% 10%
Straty prażenia przy 800 C 15% 15%
Kurczliwość przy 800 C (24h) 2 <1
Napięcie przebicia (V/cm) 14.000 17.000
Sprężystość powrotna 25%
Kolor jasno szary jasno brązowy
Wymiary płyt (mm) 1000 x 1000
Grubość płyt mm (szt. w kartonie) 2 (25),  3 (16),  4 (12),  5 (10),  6 (8),  8 (6),  10 (5)
możliwość klejenia płyt szkłem wodnym
   (dane typowe dla płyty o gr. 5 mm)

Podane dane techniczne nie stanowią gwarancji właściwej pracy wyrobu w określonych warunkach.  Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału.