Pompy, zawory i inne urządzenia

Uszczelnienia dławnicowe

MG-1000R

 
T (°C) -200 do +650
P (bar) 450
V (m/s)
pH 0 – 14

ARMATURA “ZERO EMISJI”. Wykonane z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o czystości >99% indywidualnie oplecionych siatką inconelową. Wysokotemperaturowy środek smarny. Inhibitor korozji. Nie wymagane zewnętrzne pierścienie zaporowe. Certyfikaty TaLuft VDI 2440 i API 622 2nd Edition (średnia emisja 1 PPMv, emisja max 7 PPMv) oraz ISO 15484:2015-1.
Zastosowanie: ekstremalne warunki temperatury i ciśnienia; wysokoparametrowa armatura parowa i chemiczna, w tym główne zasuwy parowe.

MG-787

 
T (°C) -200 do +650
P (bar) 350
V (m/s)  –
pH 0 – 14

ARMATURA. Wykonane z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o czystości >98% indywidualnie oplecionych siatką inconelową. Wysokotemperaturowy środek smarny. Inhibitor korozji. Nie wymagane zewnętrzne pierścienie zaporowe.
Zastosowanie: ekstremalne warunki ciśnienia i temperatury; wysokoparametrowa armatura parowa i chemiczna, w tym główne zasuwy parowe.

MG-780R

 
T (°C) -200 do +650
P (bar) 310
V (m/s)  –
pH 0 – 14

ARMATURA. Wykonane z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o czystości >98% indywidualnie zbrojonych nitką inconelową. Zalecane zewnętrzne pierścienie zaporowe. Inhibitor korozji.  Atest niepalności API607:589 Fire Test Approval.
Zastosowanie: na bardzo wysokie ciśnienia i temperatury; wysokoparametrowa armatura parowa i chemiczna.

MG-780, MG-780P

 
T (°C) -200 do +600
P (bar) 310 50 20
V (m/s) 0,5 1 10
pH 0 – 14

POMPY. Wykonane z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o czystości >98%. Typ MG-780P silnie impregnowany PTFE (impregnat zanika po osiągnięciu temperatury ok. 270 C). Inhibitor korozji. W zaworach zalecane pierścienie zewnętrzne.
Zastosowanie: na bardzo wysokie ciśnienia i temperatury; wysokoparametrowa armatura parowa i chemiczna. Pompy wirujące o wysokich obrotach.

MG-980, MG-970

 
T (°C) +600/+500
P (bar) 200 75 35
V (m/s) 1,5 2 30
pH 0 – 14

UNIWERSALNE. Wykonane z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o czystości >98% (typ MG-980 prod. UCAR®), zbrojone na krawędziach grafitem syntetycznym o wysokiej odporności mechanicznej. Inhibitor korozji. Nie wymagane zewnętrzne pierścienie zaporowe.
Zastosowanie: uniwersalne, na bardzo wysokie ciśnienia i temperatury; wysokoparametrowe pompy oraz armatura parowa i chemiczna. Bardzo wysokie prędkości liniowe.

MG-974

 
T (°C) -50 do +300
P (bar) 150 75 40
V (m/s) 1,5 2 30
pH 1- 13

UNIWERSALNE. Wykonane z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o czystości >98%, zbrojone na krawędziach włóknem Kynol®, który nie wyciera tulei/wałów. Doskonała szczelność i odporność mechaniczna w skrajnie wysokich prędkościach liniowych. Inhibitor korozji. Nie wymagane zewnętrzne pierścienie zaporowe.
Zastosowanie: uniwersalne, media silnie zanieczyszczone, gęste i krystalizujące; w papierniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków.

MG-420, MG-410

 
T (°C) +600/+550
P (bar) 200 100 50
V (m/s) 1,5 2/1,5 25/20
pH 0 – 14

UNIWERSALNE. Wykonane z ciągłych syntetycznych włókien węglowych (typ MG-420 prod. UCAR®) impregnowanych środkiem smarnym i proszkiem grafitowym. Wysoka odporność mechaniczna, termiczna i chemiczna.
Zastosowanie: wysokoparametrowe pompy i armatura parowa i chemiczna. Pompy wirujące o bardzo wysokich obrotach. Stosowane także jako zewnętrzne pierścienie zaporowe.

MF-245

 
T (°C) -200 do +270
P (bar) 200 150
V (m/s) 2 3
pH 0 – 14

ARMATURA. Wykonane z czystych włókien PTFE impregnowanych w próżni wyłącznie dyspersją PTFE, posiadających atest BAM na kontakt z płynnym tlenem. Doskonała odporność chemiczna. Nie barwią medium. Atest PZH oraz spełnione FDA na kontakt z żywnością.
Zastosowanie: armatura w zakładach spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych.

MF-250

 
T (°C) -200 do +270
P (bar) 100 100 50
V (m/s) 1 2 15
pH 0 – 14

POMPY. Wykonane z czystych włókien PTFE impregnowanych w próżni PTFE i parafinowymi środkami smarnymi. Doskonała odporność chemiczna. Nie barwią medium. Atest PZH oraz spełnione FDA na kontakt z żywnością.
Zastosowanie: pompy w zakładach spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych.

MF-262

 
T (°C) -200 do +250
P (bar) 150 150 15
V (m/s) 2 3 15
pH 0 – 14

UNIWERSALNE. Wykonane z włókien PTFE z zabudowanym niewypłukiwalnym grafitem i silikonowym środkiem smarnym. Wysoka odporność chemiczna i doskonałe odprowadzenie ciepła nawet przy bardzo wysokich prędkościach liniowych.
Zastosowanie: UNIWERSALNE, szczeliwo o najszerszym zakresie zastosowań; pompy i niskociśnieniowe zawory we wszystkich gałęziach przemysłu.

MF-940

 
T (°C) -200 do +270
P (bar) 200 150 60
V (m/s) 2 3 20
pH 1 – 13

UNIWERSALNE. Wykonane z włókien PTFE z zabudowanym niewypłukiwalnym grafitem, nasyconych silikonowym środkiem smarnym, zbrojone na krawędziach  włóknem Kynol® impregnowanym PTFE. Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna. Nie wycierają tulei/wałów.
Zastosowanie: media ścierne, gęste, zanieczyszczone, krystalizujące; w cementowniach, papierniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków.

MS-360

 
T (°C) -50 do +270
P (bar) 250 200 80
V (m/s) 2 3 20
pH 2- 14

UNIWERSALNE. Wykonane z włókien PTFE z zabudowanym niewypłukiwalnym grafitem, nasyconych silikonowym środkiem smarnym, zbrojone na krawędziach włóknem aramidowym impregnowanym PTFE. Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna. Na bardzo ścierne media. Wysoki współczynnik tarcia może spowodować wytarcie tulei/wałów; stosować wyłącznie po wyczerpaniu możliwości zastosowania szczeliwa o niższym współczynniku tarcia (np. MG-974 lub MF-940).
Zastosowanie: media bardzo ścierne, zanieczyszczone, krystalizujące; w cementowniach, papierniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków.

MF-360

 
T (°C) -50 do +270
P (bar) 150 125 70
V (m/s) 2 3 9
pH 1 – 13

UNIWERSALNE. Wykonane z ciągłych włókien syntetycznych Kynol® , impregnowane w próżni PTFE i bezsilikonowym środkiem smarnym. Niezwykle elastyczne. Bardzo wysoka odporność na ścierne media. Doskonała alternatywa dla sznurów aramidowych (nie wycierają tulei/wałów). Nie barwią medium.
Zastosowanie: media ścierne, zanieczyszczone, gęste, krystalizujące; w cementowniach, papierniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków.

MS-320

 
T (°C) -50 do +250
P (bar) 100 70 20
V (m/s) 1 1,5 15
pH 2 – 12

UNIWERSALNE. Wykonane z włókien aramidowych silnie impregnowanych w próżni PTFE i środkiem smarnym. Typ MS-320G dodatkowo grafitowany. Najwyższa odporność mechaniczna. Na bardzo ścierne media. Wysoki współczynnik tarcia może spowodować wytarcie tulei/wałów; stosować wyłącznie po wyczerpaniu możliwości zastosowania szczeliwa o niższym współczynniku tarcia (np. MF-360).
Zastosowanie: media bardzo ścierne, zanieczyszczone, krystalizujące; w cementowniach, papierniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków.

MS-315

 
T (°C) -50 do +270
P (bar) 250 200 80
V (m/s) 1,5 2 15
pH 2 – 12

UNIWERSALNE. Wykonane z ciągłych włókien aramidowych silnie impregnowanych w próżni PTFE i środkiem smarnym. Najwyższa odporność mechaniczna w wysokich ciśnieniach. Na ekstremalnie ścierne media. Wysoki współczynnik tarcia może spowodować wytarcie tulei/wałów; stosować wyłącznie po wyczerpaniu możliwości zastosowania szczeliwa o niższym współczynniku tarcia (np. MF-360 lub MS-320, 320G).
Zastosowanie: wysokie ciśnienia, media ekstremalnie ścierne, zanieczyszczone, gęste, krystalizujące; w cementowniach, papierniach, cukrowniach, oczyszczalniach ścieków.

Przy doborze sznurów, oprócz temperatury, ciśnienia na dławnicy i charakterystyki medium (pH, ścierność itp), należy wziąć pod uwagę prędkość liniową V pomiędzy obracającym się wałem pompy a sznurem. Określenie parametru V jest konieczne z uwagi na własności włókien stosowanych w produkcji szczeliw (poślizg, odprowadzenie ciepła, abrazyjność).

Określenie prędkości liniowej V (w m/s) ułatwia rysunek obok: na podstawie danych dotyczących obrotów/minutę i średnicy wału można orientacyjnie określić parametr V.

Kliknij by powiększyć lub pobierz.

grafit naturalny grafit syntet. PTFE PTFE z grafitem Kynol® aramid
T min -200 -200 -200  -200 -50 -50
T max  650 500/650  270  270 270 270
pH  0-14* 0-14* 0-14**  0-14  1-13 2-12
smarowanie  b.dobre b.dobre b.dobre  b.dobre wymaga impr. wymaga impr.
przew.cieplne  b.dobre b.dobre złe  b.dobre złe złe
abrazywność  brak brak brak  brak niewielka b.duża

Minimalna i maksymalna temperatura pracy sznura jest wypadkową własności włókna i zastosowanego środka smarnego. T max grafitu określa się na 650 C, w mediach utleniających 450 C.

Zakres odporności chemicznej: * grafit pH 0-14 oprócz wyłączeń; ** PTFE pH 0-14 (prócz roztopionych metali alkalicznych i ich par oraz elementarnego fluoru w stanie ciekłym i gazowym).

Smarowanie: włókna grafitowe i PTFE mają znakomite własności samosmarujące, pozostałe wymagają impregnacji/nasączenia/pokrycia środkiem smarnym.

Przewodnictwo cieplne: włókna grafitowe oraz PTFE z zabudowanym grafitem mają bardzo dobre przewodnictwo cieplne. “Białe” PTFE, aramid i Kynol® mają niskie przewodnictwo cieplne i wymagają szczególnej ostrożności przy rozruchu i pracy pomp wirowych.

Abrazywność: włókna grafitowe i PTFE nie są abrazywnei nie zagrażają powierzchni tulei/wałów. Włókna aramidowe są bardzo abrazywne, stąd sznury aramidowe są bardzo silnie nasycane środkami smarnymi, a dławnice pomp wirowych nie mogą być mocno doszczelnione. W przypadku pracy z mediami ściernymi należy podjąć próbę zastosowania łagodniejszego dla sprzętu sznura z włókna Kynol®.

Odporność chemiczna

Zgrubna tabela odporności chemicznej sznurów

~ PDF (80,5KB) – wkrótce wersja polska

Grafit

Tabela mediów NIE kompatybilnych z  grafitem

~ PDF (77KB)

Dla ułatwienia wyboru szczeliwa prezentujemy obok zestawienie porównawcze szczeliw.

Prosimy o kontakt jeśli nie uda się Państwu dobrać sznura do Państwa potrzeb – zaproponujemy rozwiązania dopasowane do Państwa wymagań.

Tabela zbiorcza

Zbiorcza tabela porównawcza sznurów

~ PDF (65KB)

Niezwykle istotne dla długotrwałej i bezawaryjnej pracy sznurów uszczelniających są właściwy ich montaż i prawidłowy rozruch urządzenia.

Dotyczy to szczególnie sznurów posiadających słabe odprowadzenie ciepła. Niewłaściwie zastosowane procedury mogą doprowadzić do złej skuteczności szczeliwa, jego spalenia, wytarcia wału/tulei, wycieku, awarii urządzenia itp.

Zalecenia montażowe

Zalecenia Montero dot. montażu sznurów

~ PDF (70KB)

Konfekcjonowanie szczeliw przedstawia tabela obok. Podane wielkości są nominalne i faktycznie dostarczone mogą się różnić ± 10%.

Dla ilości mniejszych niż szpula prosimy o kontakt z naszymi dystrybutorami.

Konfekcjonowanie sznurów

Tabela konfekcjonowania sznurów

~ PDF (84KB)

Podane dane techniczne nie stanowią gwarancji właściwej pracy sznura w określonych warunkach.  Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału. Nazwy towarowe Ucar i Kynol należą odpowiednio do Union Carbide, USA i Kynol GmbH, RFN.  Nazwa towarowa Teflon należy do firmy DuPont, USA; określenie “teflon” (pisane z małej litery) oznacza PTFE pochodzące od innego producenta.