Konieczna w wielu procesach

Termoizolacja

Tektura termoizolacyjna
Tektura termoizolacyjna
Wyroby włókiennicze
Wyroby włókiennicze

Bez azbestu i bez ceramiki

Nasze wyroby termoizolacyjne nie zawierają ani azbestu ani ceramiki, które uznane zostały za szkodliwe (kancerogeny). Dostarczamy wyroby z bezpiecznych dla człowieka szklanych, krzemowych i innych nieorganicznych włókien.

Ochrona osobista BHP

Pracując z włóknistymi, pylącymi wyrobami termoizolacyjnymi zawsze stosuj się do przepisów BHP: zapewnij dobrą wentylację, używaj stosownego ubioru i rękawic oraz okularów i maski przeciwpyłowej.