Unikalne zastosowania

Wyroby specjalistyczne

Kurtyny ognio i iskro odporne
Kurtyny ognio i iskro odporne
Materiały izolacyjne do wyżarzania
Materiały izolacyjne do wyżarzania
Membrany do pomp powietrznych
Membrany do pomp powietrznych
Taśmy i tkaniny kompensatorowe
Taśmy i tkaniny kompensatorowe