W każdym przemyśle

Uszczelnienia kołnierzowe

Uszczelki spiralne i metalowe
Uszczelki spiralne i metalowe
Płyty uszczelkarskie i uszczelki
Płyty uszczelkarskie i uszczelki
Taśmy uszczelniające
Taśmy uszczelniające
Uszczelka tylko jednym z elementów

Szczelność połączenia kołnierzowego

Tworzenie i utrzymywanie połączenia kołnierzowego wolnego od wycieku jest sprawą najwyższej wagi i stałym przedmiotem troski użytkowników instalacji przemysłowych. Utrata szczelności połączenia kołnierzowego może spowodować rozległe negatywne skutki – od utraty zdrowia i życia ludzi, poprzez gigantyczne straty finansowe (wstrzymanie produkcji, konieczność podjęcia działań do jej ponownego uruchomienia, konieczność niwelowania dewastacji środowiska), aż do nieodwracalnych klęsk ekologicznych.

Nagminnie winę za nieszczelność połączenia kołnierzowego przypisuje się uszczelce. Jednak w praktyce często się okazuje, że sama wymiana uszczelki nie rozwiązuje problemu. Tak jest, ponieważ istnieje wiele czynników, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na sprawność połączenia kołnierzowego. Uszczelka ma zasadnicze znaczenie, ale spełni swoją funkcję tylko wówczas, gdy będzie prawidłowo dobrana, zainstalowana i utrzymywana.

Pamiętaj! O szczelności połączenia kołnierzowego decydują cztery czynniki:

  • dobór uszczelki właściwie dopasowanej do warunków pracy
  • dobór odpowiednich kołnierzy i śrub
  • prawidłowy montaż połączenia kołnierzowego
  • zapewnienie konserwacji połączenia i utrzymania założonych warunków pracy

Nie oszczędzaj na uszczelkach!

Koszty ludzkie, finansowe, środowiskowe są niewspółmiernie wyższe od kosztu nawet najdroższej, najbardziej wyrafinowanej i indywidualnie projektowanej uszczelki.

Zalecenia ESA dot. montażu uszczelek

Europejskie Stowarzyszenie Prosucentów Uszczelnień (ESA) wydało wytyczne dla służb utrzymania ruchu i monterów dot. bezpiecznego stosowania uszczelnień.

Publikacja ESA

Publikacja ESA zawierająca wytyczne bezpiecznego stosowania uszczelnień

~ PDF (970KB)