Przemysł chemiczny, petrochemiczny i rafineryjny

Instalacje i miejsca pracy w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym podlegają surowym przepisom dotyczącym wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Z uwagi na bardzo wysokie parametry pracy, a także w związku ze stosowaniem całego spektrum mediów instalacje te wymagają stosowania najbardziej odpowiedzialnych materiałów. Każde odstąpienie od tej reguły może wywołać bardzo kosztowne skutki finansowe, osobowe i środowiskowe. Przemysły te wymagają szczególnie dobrego zaprojektowania i budowy urządzeń, stałej ich konserwacji i regularnych remontów.

Przemysł chemiczny, petrochemiczny i rafineryjny

Jesteśmy od wielu lat dostawcą materiałów zaopatrzenia przemysłowego dla tego sektora. Mamy doświadczenie w doradztwie, dostawach i obsłudze posprzedażnej. Szczególnie polecamy Państwu następujące wyroby.

Uszczelki metalowe: spiralne, wielokrawędziowe, owijane, faliste i RTJ. Najczęściej stosowane są uszczelki spiralne (wyposażone w pierścienie: zewnętrzne, wewnętrzne, oba lub bez pierścieni) zalecane do pracy w zakresie średnich i wysokich ciśnień, również w agresywnych mediach. Wykonywane z szerokiego spektrum metali, z wypełnieniem grafitowym, PTFE lub miki (zależnie od medium).
Uszczelki wycięte z płyt: z laminatu ekspandowanego grafitu naturalnego; z czystego, ekspandowanego, oryginalnego Teflonu® (ePTFE); z modyfikowanego wypełnianego teflonu (mPTFE); z płyt wykonanych na bazie włókien aramidowych i mineralnych zabudowanych w kauczukach NBR. Wycinane strumieniem wodnym wg norm lub otrzymanych rysunków. Możliwość dostarczenia z okuciem.
Uszczelnienia dławnicowe: z włókien ekspandowanego naturalnego grafitu o wysokiej czystości, z czystych włókien PTFE i z ciągłych włókien syntetycznych Kynol®.